newsbeast.gr mobile apps

newsbeast.gr mobile apps

newsbeast.gr mobile apps

Η innotech ανέλαβε την ανάπτυξη των mobile εφαρμογών για το δημοφιλές ενημερωτικό portal, newsbeast.gr. Η υλοποίηση συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ios applications με υποστήριξη για iphone, iphone 5, και ipad, και ανάπτυξη android εφαρμογής.